Skip Navigation Links

Info


Forsamlingshuset indeholder

Fuldt udstyret køkken, service, bestik m.v. til 120 personer samt borde og stole.
Duge, lys, servietter, viskestykker m.m. samt evt. lyskæde, skal lejeren selv medbringe.
Lejeren er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, som ikke skyldes almindelig slid.
Der forefindes brandslukningsmateriale i lokalet.
Der er 12 borde á (80 x 200), 12 borde á (80 x 120), 7 borde á (70 x 140) samt 120 stole.


Lejeren skal

Rydde op, vaske op, rengøre ovne, komfurer, kaffemaskiner og opvaskemaskine,
sætte service m.v. på plads. Bordene tørres af og lægges sammenklappet i de
tilhørende vogne, dog skal der stå 6 borde i den lille sal. Stolene sættes i det
bagerste rum med 10 stole i hver stab. Gulvene skal støvsuges. Affaldssækkene
anbringes i containeren foran. Eventuel æresport tages ned, og såfremt der
flages nedtages dette ved solnedgang. Døre og vinduer lukkes, og der skal være
slukket for varmen. Forsamlingshuset klarer gulvvask og toiletfaciliteter. (Ved
større skade skal lejer dog selv gøre toiletter rene). Hvis det skønnes, at der
er behov for ekstra rengøring, modregnes dette i depositum.


Rygepolitik

Det er op til den enkelte lejer, om der må ryges i forsamlingshuset.
Ved offentlige arrangementer er rygning indendørs dog ikke tilladt.
Vi anbefaler at bruge vores nyanlagte baggård og de dertilhørende cigaretkummer.


Pris for leje af Dalby Forsamlingshus

Lejebeløbet fremgår af lejekontrakten.
Indtægten for leje af forsamlingshuset dækker udgiften til vedligeholdelse,
rengøring, el, vand og varme.
Der betales et depositum, som skal være indbetalt rettidigt. Såfremt dette ikke
overholdes, vil aftalen blive annulleret. Depositum tilbagebetales ikke ved
afbestilling senere end 6 uger før arrangementet. Kontrakten tilbagesendes i
underskrevet stand og lejebeløbet indbetales iflg. aftale frist. Depositum
tilbagebetales ved aflevering af nøgle efter ende brug, såfremt alt er fundet i
orden. Senest en uge efter endt brug, via bank overførelse.


Udlejes bl.a. til
Private arrangementer, Ældre idræt, Hindsholm Musikforening, Møder, Mindehøjtideligheder m.v.
Dalby forsamlingshus udlejes kun til personer over 18 år.
Som udgangspunkt betragtes lejemålet som et lukket arrangement.
Såfremt der afholdes et åbent arrangement SKAL der søges om lejlighedsbevilling. Denne indhentes hos politiet.